tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

1870470

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

>>> Galeria

 

II Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów w Sanoku

 

Dużym sukcesem okazał się po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów. Zainteresowanie konkursem było ogromne, a uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół muzycznych II st. z całej Polski (Wrocław, Konin, Poznań, Warszawa, Kraków, Racibórz, Rybnik, Katowice, Mielec, Jasło, Częstochowa i Rzeszów). Organizatorzy otrzymali 20 zgłoszeń, z których to 19 uczniów wzięło udział w zmaganiach konkursowych.

Przesłuchania miały charakter otwarty, a uczestnicy zostali zakwalifikowania do dwóch grup wiekowych zgodnie z zasadami: grupa młodsza – klasy I - III szkoły muzycznej II stopnia oraz grupa starsza – klasy IV - VI szkoły muzycznej
II stopnia.

 

Wszyscy uczestnicy obowiązkowo wykonywali program w obu etapach:

* grupa młodsza:

I etap   – utwór z dawnej muzyki polskiej                                                                          

                – Preludium i fuga J. S. Bacha lub innego kompozytora z epoki baroku

II etap  – utwór dowolny zróżnicowany w charakterze lub dwa kontrastujące utwory

* grupa starsza:

I etap   – Preludium chorałowe z figurowanym cantus firmus z epoki baroku

– Preludium i fuga J. S. Bacha (oprócz małych), D. Buxtehudego, G. Böhma, V. Lübecka

II etap  – utwór romantyczny lub o charakterze romantycznym

 

Łączny czas trwania programu w grupie młodszej nie mógł przekraczać 20 minut, a w grupie starszej – 30 minut.

Uczestnicy Festiwalu wykonywali program na dwóch instrumentach:

I etap – w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Franciszkańska 7

             (oo. Franciszkanie)  – instrument mechaniczny

II etap – w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul Lipińskiego 54

            – instrument elektro-pneumatyczny

 

Pracom Jury konkursu przewodniczył dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL we Wrocławiu, którego wspierali prof. dr hab. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu) i prof. dr hab. Radosław Marzec (AM w Bydgoszczy).

 

Fot. Emilia Kot, Jakub Radożycki, opr. dyrektor Łukasz Kot