tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

1714641

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nasza wspólnota składa się chłopców w wieku od drugiej klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i liceum, aż po studentów. Podzieleni jesteśmy na sześć grup, które mają zarówno w tygodniu jak i w niedziele i święta swoje dyżury, podczas których dbają o oprawę liturgiczną nabożeństw (czytania, psalmy oraz posługa ołtarza). W każdy poniedziałek i wtorek po wspólnej Eucharystii, odbywają się zbiórki z naszymi księdzem Opiekunem.

Opiekunem jest ks. Jakub Kaszowski.

 Podczas tych spotkań poruszane są ważne sprawy (nie tylko organizacyjne). Doskonalimy swoje umiejętności, pogłębiamy naszą wiedzę o Liturgii i Biblii, oraz rozwiązujemy nurtujące nas problemy, które dotyczą różnych sfer naszego życia.

Nieodłączną sprawą w naszej wspólnocie jest modlitwa. Jako wspólnota chrześcijańska nie obca nam jest Eucharystia, w której czynnie uczestniczymy parę razy tygodniowo (wg możliwości każdego ministranta).
Po każdej Mszy św. przybyli ministranci modlą się wspólnie o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, co jest bardzo potrzebne. Nasze spotkania nie ograniczają się wyłącznie do spotkań typowo modlitewnych, ale również poprzez różnego rodzaju rozrywki (wycieczki, gry zespołowe, zabawy) wielbimy Boga i stajemy się prawdziwą chrześcijańską wspólnotą…

Zasady ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje Liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być nie jako drugim Chrystusem.

Modlitwy ministranta

 Pozdrowienie ministranckie:

„Króluj nam Chryste,  Zawsze i wszędzie”

Modlitwa przed służeniem:

 „O to za chwilę, przystąpię do Ołtarza Bożego,

Do Boga, który rozwesela młodość moją,

Do świętej przystępuje służby.

Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,

By myśli moje były przy Tobie,

Oczy moje zwrócone na Ołtarz,

A serce moje oddane tylko Tobie.

AMEN.

Modlitwa po służeniu:

 „Boże, którego dobroć, powołała mnie do Twojej służby,

Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,

Przez dzień dzisiejszy i całe życie, Szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

AMEN.”