tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2328381

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Galeria https://photos.app.goo.gl/gHKpnYffajnGRnnYA 

Każdy może być świętym. Bo Bóg wpisał w nas podobieństwo do Niego. Kiedy wpatrujemy się w świętych mamy odkryć w sobie godność Dziecka Bożego. Kiedy patrzymy na świętych, to widzimy też tych, którzy wpatrują się w Pana Boga i w Jego oblicze. Tak jak Bóg spogląda na nas, jest w stanie nam wybaczyć, powołać nas do świętości. Tak samo święci wpatrują się w Pana Boga i uczą się od Niego, jak być świętym, jak być błogosławionym. To od świętych uczymy się tego, jak się modlić, jak szukać drogi do Pana Boga. Nikt z nas nie jest idealny. Święci, których relikwie mamy w naszej świątyni, nie byli nieskazitelni. Ale na jakimś etapie swojego życia zaczęli się wpatrywać w Boga, wyszli z cienia i światłość ich tak przeniknęła, że stali się czyści. Kiedy teraz wpatrujemy się w ich przykład, może łatwiej nam jest dojść do Boga, zobaczyć, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie.