tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: nspj-sanok.pl

 

 

 

Szanowni Sąsiedzi, Znajomi, Przyjaciele i Parafianie,

 

     W imieniu mojego męża, Pawła Strzeleckiego, serdecznie dziękuję za zbiórkę funduszy na jego rehabilitację fizjoterapeutyczną i neurologopedyczną. Cztery miesiące temu Paweł cudem przeżył rozległy udar. Ciężko w kilku słowach opowiedzieć, co działo się dalej, ile strachu, bólu, cierpienia przeżyliśmy, by ostatecznie ujrzeć światełko w tunelu i usłyszeć, że jest nadzieja, żeby do nas wrócił - taki jak kiedyś.

     Teraz, uwięziony we własnym ciele, najbardziej potrzebuje miłości i rehabilitacji. Naszą miłość ma bez ograniczeń, ale rehabilitacja, która jest mu potrzebna, w polskich realiach kosztuje majątek. W tej chorobie, zwłaszcza na początku, ważny jest każdy dzień - bez pomocy specjalistów i ciągłych ćwiczeń cofają się wszystkie postępy.

    Dzięki Waszej pomocy i otwartym sercom możemy zapewnić Pawłowi możliwość dalszego pobytu w specjalistycznym ośrodku, w którym fizjoterapeuci i neurologopedzi przywracają mu utracone sprawności.

     Dziękujemy za datki, za modlitwy, za to, że byliście z nami od początku i nie opuszczacie nas także i teraz. Dziękujemy, że dzięki Wam możemy cieszyć się każdym kolejnym dniem i budzić się z nadzieją, że będzie dobrze.

    Świadomość, że nie jesteśmy zdani tylko na siebie, to wartość, która w tym nieszczęściu jest dla nas największym odkryciem.

 

        Serdeczne Bóg zapłać dla Was i Waszych bliskich,

 

                                                                                                       Anna Strzelecka

     Zebrano 6.298,50 zł i 5 euro.

 

 

ODPUST PARAFIALNY

W dniu 8 czerwca nasza wspólnota parafia przeżywała szczególny czas łaski - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust  parafialny. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz rodak ks. Bartosz Rakoczy .

 

 

 

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW I LEKTÓRÓW

W przeżywanie „Białego tygodnia” w naszej parafii wpisuje się jeszcze jedno święto. Po wielomiesięcznym przygotowaniu, w czwartek, do grona ministrantów i lektorów naszej parafii, zostało uroczyście przyjętych 6 młodzieńców, którzy złożyli swoje przyrzeczenie gorliwego służenia i czytania Słowa Bożego w czasie sprawowanych Mszy Świętych. Gratulujemy serdecznie chłopcom oraz ich rodzinom i zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w każdy 2 czwartek miesiąca w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza oraz ich rodzin.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

W niedzielę 6 maja 62 dzieci klas trzecich naszej parafii z wielką radością i przejęciem przeżywało uroczystość I Komunii Świętej. Roczne przygotowanie poprzez katechezę, a także spotkania formacyjne dla rodziców prowadzone przez  ks. proboszcza, zaowocowały wielkim szczęściem młodych parafian i ich rodziców. Dzieci przez cały tydzień będą spotykały się na Mszach świętych oraz nabożeństwach majowych dziękując Bogu za otrzymany dar Eucharystii. Więcej zdjęć w galerii.

ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSERDZIA – GODZINA MIŁOSIERDZIA

W Święto Bożego Miłosierdzia nasza wspólnota parafialna zgromadziła się o godzinie 1500 na uroczystej modlitwie słowami Koronki. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).Więcej zdjęć w galerii.

 

 

 

 

Chrystus sam bowiem umarł za grzechy,

zabity wprawdzie na ciele,

ale powołany do życia Duchem

                                                                  (1 P 3,18)

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który z miłości do każdego z nas pokonał śmierć, a Zmartwychwstając przywrócił nam życie, napełnia nasze serca swoja obecnością i rozpala je miłością. Niech obdarza nas darami swego Ducha: radością i pokojem. Dzielmy sie faktem Zmartwychwstania z innymi, napełniajmy ich serca nadzieją. Chrystus Zmartwychwstał ! Prawdziwie Zmartwychwstał ! Alleluja !

 

 Redakcja strony internetowej

 

-------------------------------------------------------------------------------

 Wielkanoc Niedziela Zmartwychwstania Pańkiego 

Zmartwychwstanie jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej, a Wielkanoc upamiętniająca to wydarzenie jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Niedziela Wielkanocna jest najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Uroczystości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, określanych jako święta wielkanocne, odznaczają się wśród wiernych szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Najświętszy Sakrament w uroczystej procesji - pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych - trzykrotnie obnoszony jest wokół kościoła. Rezurekcja odprawiana jest w niedzielę, w pierwszy dzień świąt, tradycyjnie o godz. 6 rano. W dawnych czasach nabożeństwo to odbywało się w Wielką Sobotę o północy.

 

 

 Wielka Sobota: poświęcenie pokarmów, ognia i wody

 

W Wigilię Wielkanocy kapłan święci wodę i odmawia specjalną modlitwę, w której przypomina przemianę wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, przejście Chrystusa po tafli jeziora, mówi o krwi i o wodzie, które wypłynęły z boku ukrzyżowanego Jezusa, a także o nakazie chrztu. Następnie zanurza świecę paschalną w wodzie chrzcielnej i czyni znaki przemiany wody w sakramentalny symbol, którego znaczenia są w zapisanym zdaniu wypowiedzianym przez Chrystusa do Samarytanki: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”.

 

 

 

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.

 

Modlitwa i błogosławienie pokarmów znane jest już w Starym Testamencie, czyni to także Jezus: „On tymczasem wziął pięć chlebów i dwie ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby rozdawali ludziom” (Łk 9, 16).

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielki Piątek MĘKI PASKIEJ

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół tego dnia nie sprawuje Eucharystii. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia krzyża świętego.

– W tym dniu podnoszony jest Krzyż, który wskazuje, że Chrystus jest zbawieniem świata. Kapłan trzykrotnie śpiewa „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, po czym wszyscy w milczeniu trzykrotnie klękają przed drzewem Krzyża Zbawienia. Po tej wymownej liturgii jest Komunia Święta, w czasie której przyjmujemy Ciało Zbawiciela

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wielki Czwartek: Ostatnia Wieczerza, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa

Kiedy rozpoczynamy liturgię Wielkiego Czwartku, wierni gromadzą się wokół swoich pasterzy. Wtedy mamy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Chrystus ustanowił Eucharystię, na znak tego, że po męce i zmartwychwstaniu chce pozostać z nami. Dlatego teraz posilamy się tą Eucharystią w czasie mszy świętej.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czcigodni Kapłani!

Dziękujemy Wam, że każdego dnia poprzez Waszą posługę dokonuje się bezkrwawa

ofiara odkupienia, że karmicie nas Ciałem i Słowem Bożego Syna.


Życzymy Wam, aby trud trwania przy Chrystusie, szczególnie wtedy kiedy jest Wam ciężko,

został nagrodzony radością Zmartwychwstania.

 

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

Wdzięczni Parafianie

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

PODZIĘKOWANIE DLA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ I ICH RODZICÓW

ZA PRZEKAZANE DARY

  

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 18 – 20 marca nasza wspólnota parafialna przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne. Na drodze naszego nawrócenia towarzyszyły nam słowa rozważań, które wygłosił ks. dr Tomasz Atłas – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział w rekolekcyjnych naukach, a zasiane

Słowo Boże niech wydaje obfity plon w naszym codziennym życiu. 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

 
 BIERZMOWANIE 2018 - 02 - 24 
 

Dzień 24 II był świętem naszej wspólnoty i świętem uczniów 3 klas Gimnazjum nr 3, która prosząc o Dary Ducha Świętego

przyjęła przez posługę ks. bpa Stanisława Jamrozka Sakrament Bierzmowania.

W tym dniu 56 osób wyraziło swoje pragnienie i prosiło „aby Duch Święty, którego otrzymujemy, umacniał nas do mężnego

wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. 

Życzymy im, by te słowa zamieniały się codziennie w ich życie.

Więcej zdjęć w galerii.