tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

1434555

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ks. Antoni Michno

Obecnie - Parroquia Eclesiastica Chicaña

Zamora Chinchipe, Ecuador 

 

http://parroquiachicana.com

 

Po roku pracy w parafii Los Encuentros, od sierpnia 2019 roku jestem proboszczem w parafii Chicaña.

 

PARAFIA

Parafia Chicaña jest w bezpośrednim sąsiedztwie do poprzedniej, w której pracowałem – Los Encuentros. Na terenie parafii znajduje się 21 miejscowości, które różnią się wielkością i również kulturą zamieszkujących w nich ludzi.

W większości są to potomkowie Hiszpanów zmieszani z miejscową ludnością na przestrzeni historii. Kolejną grupą bardzo liczną są Indianie Saraguros, którzy odróżniają się przede wszystkim strojem. Zachowując własną kulturę mężczyźni noszą długie warkocze, na głowie kapelusz i spornie, które kończą się pod kolanem. Natomiast kobiety, długie czarne spódnice aż do kostek, haftowaną białą koszulę i na głowie kapelusz.

Ostatnią grupą są Indianie Shuar, którzy w codziennym życiu upodobnili się do kolonizatorów i przyjęli w zasadzie styl życia cywilizacji zachodniej. Jedynie w specjalnych okolicznościach przywdziewają strój tradycyjny, którym jest kolorowa spódnica dla mężczyzn i pióropusz na głowie, a dla kobiet niebieska suknia z przepaską z muszli.

Parafia liczy około 4000 mieszkańców, rozproszonych na dużej przestrzeni. Z miejscowości Chicaña, centrum parafii, gdzie mieszkam do najdalszej wioski mam ponad 30 kilometr, co w warunkach tutejszych wynosi 1 godzin i 20 minut drogi.

Mieszkańcy są bardzo życzliwi, pomagają księdzu w przetrwaniu i współpracują w tworzeniu życia religijnego i umacnianiu wiary. Jednocześnie zmagają się z biedą, z codziennymi trudnościami w relacjach międzyludzkich i potrzebują nadal pomocy dobrych serc, które pamiętają o misjach i misjonarzach.

  

PRACA DUSZPASTERSKA

Głównym zadaniem misjonarza jest szukanie dusz i pomoc w poznaniu Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Codziennie msza święta jest sprawowana w innych miejscowościach, tak, aby wierni mieli jak najczęstszy kontakt z Panem Bogiem.

Obok Mszy świętej głównym zadaniem jest katecheza. W tym roku katechetycznym uczęszcza na lekcje katechezy w całej parafii 370 dzieci. W tej pracy pomaga mi 52 katechistów, którzy co tydzień spotykają się z dziećmi i młodzieżą. W tym roku do I Komunii św., opóźnionej mocno przez COVID-19, przystąpi 67 dzieci, a do Sakramentu Bierzmowania 84 osoby.

W Ekwadorze rodzi się dużo dzieci, dlatego Sakrament Chrztu św. jest bardzo częsty. Daje to wielką radość, widząc jak przybywa wielu nowych uczniów Chrystusa.

Odwiedziny chorych, rozmowy ze starszymi i niepełnosprawnymi to codzienność. W centrum parafii, w miejscowości Chicaña budujemy nowy kościół, który będzie służył całej społeczności, przede wszystkim na Sakramenty Bierzmowania i Komunii św., które najczęściej sprawuje się w centrum.

  

 =======================================================================

 

24 godziny z Jezusem

 

     W najbliższy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca, czyli 3 i 4 lipca, rozpocznie się w naszej parafii 24-godzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

   Zaczynamy w piątek Mszą św. o godz. 19.00 i kończymy w sobotę o godz.19.00. Na adoracji trwać będzie grupa osób, które zapisały się na określone godziny oraz wszyscy chętni. Gorąco zachęcamy, aby przyjść do świątyni o dowolnej porze – rano, w ciągu dnia, wieczorem albo w nocy. Jezus czeka na każdego przez całą dobę!

    Odłóżmy na ten czas wszystkie mniej istotne sprawy, telewizor, internet, telefon i znajdźmy chociaż pół godziny dla Pana.

     Adoracja ma wielką moc – jest pomocą i ratunkiem w trudnych sprawach, małżonków, dzieci, wnuków, bliskich, przyjaciół, Ojczyzny      i Kościoła. Adoracja jest też spotkaniem twarzą w twarz z żywym, Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Powierzeniem Mu wszystkich trosk, bezinteresownym uwielbieniem Boga i zadośćuczynieniem za grzechy nasze i świata całego. Nie musimy czuć obecności Pana – w adoracji nie chodzi o nasze dobre samopoczucie czy samozadowolenie, ale wierne trwanie przy Nim, budowanie miłości i zawierzenia mimo ciemności. 

     Aby mieć pewność, że adoracja będzie trwać nieprzerwanie przez 24-godziny, zorganizowana została 48-osobowa grupa adorujących –     po 2 osoby na każdą godzinę.

 

Jeśli ktoś chciały wpisać się na stałą, porę –

lista ciągle znajduje się w zakrystii.

 

O szczegóły można dopytać pod numerem telefonu 696 878 061.

 

 

                                                               więcej >>>

 

Boże Ciało - święto Eucharystii

     W czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Uroczystość ta stwarza doskonałą okazję do rozważania wielkiej tajemnicy wiary, którą jest Przenajświętsza Eucharystia. Jest też okazją do publicznego uwielbienia Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
     Święto Bożego Ciała ma swoje początki w XIII wieku. Wtedy kult Chrystusa obecnego w Przenajświętszej Eucharystii bardziej koncentrował się na pragnieniu oglądania Hostii konsekrowanej w czasie podniesienia, celem adoracji i uwielbienia. Wierni natomiast rzadko przystępowali do Komunii św., która jest wyrazem pełnego uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej. W ten sposób najważniejszym momentem we Mszy św. stało się Podniesienie, a nie przyjmowanie Ciała Chrystusa pod postacią Chleba.
     Do wprowadzenia święta Bożego Ciała, jako dnia szczególnego uwielbienia Chrystusa Eucharystycznego, przyczyniła się bł. Julianna (+1258), z klasztoru Mont Cornillon w Belgii. Święto zaczęto obchodzić najpierw w Liége. W 1264 r. papież Urban IV rozszerzył to święto na cały Kościół. W papieskiej bulli wymienione są powody, które uzasadniają potrzebę ogłoszenia święta: ożywienie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Przenajświętszej Eucharystii, zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz potrzeba szczególnego uczczenia ustanowienia tej wielkiej tajemnicy wiary w Wielki Czwartek. Na obchód święta Bożego Ciała papież Urban IV wyznaczył czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Niespodziewana śmierć Papieża uniemożliwiła ogłoszenie bulli. Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 r. Tę datę uważa się za początek obchodu Bożego Ciała w całym Kościele.
     W Polsce jako pierwsza święto Bożego Ciała wprowadziła diecezja krakowska. Mówią o tym statuty synodalne biskupa Nankera z 1320 r. W 1347 r. w Krakowie zbudowano też piękny kościół pw. Bożego Ciała. Na początku XV wieku święto to obchodzone było już prawie we wszystkich diecezjach.
     Początkowo w Boże Ciało nie było procesji. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu w Kolonii pochodzą z 1279 r. Wkrótce zwyczaj ten przyjęły inne kraje Europy Zachodniej. W Polsce zwyczaj procesji w Boże Ciało przyjął się w XV wieku. W ciągu minionych wieków procesje te były zawsze bardzo uroczyste. Uczestniczyło w nich całe społeczeństwo, i to nie tylko w sam dzień Bożego Ciała, ale przez całą oktawę, czyli przez osiem dni.
    Za autora tekstów Oficium i Mszy oraz hymnów na tę uroczystość uważa się największego teologa średniowiecza - św. Tomasza z Akwinu. Teksty te należą do modlitewnych arcydzieł wielbiących Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
     Jaki jest cel procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy wzniesionych na trasie? W art. 77 czytamy: "W procesjach, w czasie których celebrans niesie Najświętszą Eucharystię poza kościół wśród uroczystych obrzędów i śpiewów, lud chrześcijański składa publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu".
Podniosła i uroczysta jest ta procesja Bożego Ciała. W czerwcowym słońcu powiewają chorągwie. Niewiasty ubrane w ludowe stroje niosą feretrony. Dzieci pierwszokomunijne sypią kwiatki. Grają orkiestry i śpiewają chóry. Za Chrystusem Eucharystycznym, niesionym w złocistej monstrancji pod baldachimem, podąża rzesza wiernych. Rozlega się niesiony wiatrem śpiew:
Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.
     W nowym kalendarzu liturgicznym święto Bożego Ciała otrzymało nową nazwę: Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. W nazwie tej została ukazana w sposób integralny prawda, że w Przenajświętszej Eucharystii jest obecny Chrystus z Ciałem i Krwią swoją. Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa ma przypomnieć nam, że najcenniejszą monstrancją dla Chrystusa jest człowiek. Najpiękniejszą zaś procesją jest jego podejście do ołtarza i przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej.

  

Drogi Księże Proboszczu, Drodzy Kapłani, Drogie Siostry Zakonne,

Drodzy Parafianie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku i Przyjaciele Misji! 


     „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28, 5 – 6).  Słyszymy te słowa w Liturgii Wigilii Paschalnej jak Anioł mówi do stojących przy pustym grobie niewiast, ale także do każdego z nas.  Jezus zwyciężył śmierć, pokonał Szatana, uwolnił nas od grzechu i wszelkiego lęku, jaki niesie współczesny świat. 

     W tych świętych dniach rozważamy na nowo Wielkie Tajemnice naszego Zbawienia. Łączę się duchowo z Wami, przekazując najserdeczniejsze życzenia wielkanocne z dalekiej Kuby. 

     Niech Zmartwychwstały Jezus obdarza Was pokojem i odwagą. Niech Nowina o Zmartwychwstaniu pomnaża Waszą wiarę, nadzieję, miłość i radość. Niech Chrystus Wam błogosławi, darzy zdrowiem, potrzebnymi siłami i codzienną pomyślnością! 

     Wszystkiego Najlepszego dla Was i Waszych Rodzin! Wesołego Alleluja!

Perico – Kuba, Wielkanoc 2020 r. 

                                                                 Ks. Łukasz Rygiel

 

 

      „Oto jestem z wami przez wszystkie dni,

       aż do skończenia świata".     

      Niech Wielkanocna Dobra Nowina o Bogu bogatym w Miłosierdzie, w tym trudnym czasie epidemii, umacnia naszą wiarę i potęguje miłość ku Bogu i bliźnim. Pan Życia niech obficie obdarza swoimi darami - zdrowiem, pogodą ducha, zrozumieniem u ludzi, zadowoleniem w życiu osobistym i zawodowym, pokojem, mocą i siłą oraz otacza swoim błogosławieństwem. Opromienieni miłującym spojrzeniem i blaskiem chwały Zmartwychwstałego Chrystusa, otwierajmy nasze serca na przemieniającą moc Słowa, wzrastając w prawdzie, wierze, nadziei i prawdziwej wolności Dzieci Bożych. Niech osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym napełni serce nową łaską i błogosławieństwem, abyśmy mogli w Prawdzie i Miłości rozpoznawać Jezusa w każdym spotkanym człowieku.

    Bądźmy silni Paschą Chrystusa, zwycięstwem Dobra nad złem i umacniajmy się wiarą Świętych.

 

                                         Radosnego Alleluja!!!

                                                                                                   ks.  Piotr – proboszcz      

                                                                                             oraz

                                                                                       kapłani parafii N.S.P.J.

 

 

 

 ADORACJA W WIELKI PIĄTEK

             /po 2 osoby z Róży Różańcowej/         

       

godz.10.00-11.00           Róża św. Benedykta

godz.11.00-12.00           Róża św. Kazimierza

godz. 12.00 -13.00          1) Róża św. Teresy od Jezusa

                                        2) Róża św. Bernadetty

godz. 13.00 -14.00          1) Róża św. Elżbiety

                                        2) Róża św. Józefa

godz. 14.00 -15.00          1) Róża św. Władysława

                                       2) Róża św. Katarzyny

godz.15.00 – 16.00         1) Róża św. Anny

                                        2) Róża św. Dominika

godz. 16.00 -17.00          1) Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

                                         2) Róża św. Michała

godz. 17.00 – 18.00        1) Róża św. Siostry Faustyny

                                        2) Róża św. Jana Pawła II

           

godz. 18.00                     Liturgia Męki Pańskiej

                                       Gorzkie Żale       

 

godz. 20.00                     Droga Krzyżowa

 

 

 

 

 

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

 

 

Przemyśl, 25 marca 2020 r.,                                                                      L.dz. 462/021/2020

 

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe.

Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz de Aviz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpas­terskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej.

Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o odpowiedzialności za świeckich współ­pracowników (m.in. ministrantów, organistów, kościelnych itp.). Stąd wydaje się słuszne, by w naj­bliż­szych dniach ściślejszej izolacji w miarę możliwości zrezygnować z ich posługi.

Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy świętych w dni powsze­dnie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych, jak i filialnych.

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

V. NABOŻEŃSTWA

Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.

 VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie mlodziez.przemyska.pl.

VII. TRIDUUM PASCHALNE

W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego:

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przecho­wywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możli­wości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Godzin).

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zacho­waniem zasad podanych w pkt. I. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej.

4. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna z załączniku).
Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas.

Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE

Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby wszystkie osoby życia konsekro­wanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej, bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach zakonnych możliwe są jedynie w przy­padku, gdy na terenie domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję. W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne, by – podobnie jak wierni świeccy – korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.

IX. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.

W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię

                                                       /-/ ✠ Adam Szal
                                                         Metropolita Przemyski

                                           

                                                             /-/ ks. Bartosz Rajnowski
                                                                    Kanclerz Kurii 

     W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, zapraszamy do 24-godzinnej modlitwy różańcowej, pozostając w naszych domach. Potrwa ona od 6.00 rano w środę do 6.00 rano w czwartek.     Szturmujemy Niebo, odmawiając wybraną część różańca: Radosną, Światła, Bolesną lub Chwalebną, w dowolnym czasie, również w godzinach  nocnych.

      Błagajmy Maryję o wstawiennictwo - niech prosi u Boga za światem pogrążonym w ogniu pandemii.

   Intencje:

- o nawrócenie Polski i świata

- o ustanie epidemii koronawirusa

- o siłę i błogosławieństwo dla lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników i wszystkich, którzy ofiarnie służą bliźnim w tym dramatycznym czasie.

  

 

    Zachęć również do modlitwy rodzinę, przyjaciół, znajomych. Zadzwoń, wyślij SMS lub mejla z zaproszeniem. Trwajmy na modlitwie przez całą dobę! Odmów  chociaż dziesiątek różańca, ofiaruj post.

 

Na zakończenie oddajmy nasze rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

     Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą.      Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

      Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.

  

Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski - Krzyżu Chrystusa
Zarządzenie Metropolity Przemyskiego

w związku z zagrożeniem epidemią

 

 

 

 

Przemyśl, 13 marca 2020 r., 

L. dz. 401/041/2020

ZARZĄDZENIE

Wobec aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19, w nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. oraz biorąc pod uwagę zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia religijne na terenie Archidiecezji Przemyskiej, zarządzam, co następuje:

1. Należy wziąć pod uwagę, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wiernych, którzy nie będą uczestniczyć we wspólnej liturgii, aby poza nią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Stąd polecam duszpasterzom, aby:

 • a. kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 • b. kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • c. przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, o ile o to poproszą.

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie następującym wiernym:

 • a. osobom w podeszłym wieku,
 • b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA (Msza święta o godz. 7.00 oraz po południu według programu) oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

3. W czasie liturgii sprawowanej w okresie do dnia 29 marca br. włącznie, należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • b. wierni powinni zachować bezpieczną odległość pomiędzy sobą,
 • c. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,
 • d. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • e. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • f. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • g. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne. Zalecam roztropność w organizowaniu parafialnych spowiedzi, które będą mogły być zorganizowane w późniejszym terminie. Na każdą indywidulaną prośbę penitenta kapłan powinien sprawować sakrament pokuty,
 • h. rezygnujemy w tym czasie z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. Ze względu na jej wartość proponujemy wiernym przyniesienie do kościoła wody, którą kapłan poświęci, by można było jej używać w domu.

4. Również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam:

 • a. wizytacje Księży Biskupów oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania,
 • b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin,
 • c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,
 • d. przyjmowanie interesantów przez Sąd Metropolitalny i Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.

5. Proszę, by do 29 marca br. kapłani i wierni sprawy kancelaryjne w Kurii Metropolitalnej w zwykłych godzinach jej funkcjonowania załatwiali telefonicznie (16 678 66 94) lub za pomocą poczty elektronicznej (kuria@przemyska.pl).

6. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej (3-5 kwietnia 2020 r.) zostaje w planowanej formie odwołane. Przyjmie ono formę duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi wyznawcami Chrystusa we wszystkich zakątkach globu. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

7. Ponadto proszę, by kapłani i wierni czerpali wiedzę o zagrożeniu epidemią wyłącznie z oficjalnych źródeł oraz nie powielali niesprawdzonych lub fałszywych informacji. Proszę stosować się do zaleceń podawanych przez państwowe władze sanitarne i epidemiologiczne.

8. Wszystkie rozporządzenia dotyczące naszej Archidiecezji będą umieszczane na stronie przemyska.pl.

Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania zagrożenia epidemiologicznego, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.

Z serca wszystkim błogosławi