tel. 013 463 23 98   mobil:  784 131 788       e-mail: parafia@nspj-sanok.pl

 

 

2328427

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wigilia Paschalna 

galeria https://photos.app.goo.gl/zEkHpmD5Lp1E1fVa7

https://photos.app.goo.gl/CgHpcan2c2sYJoot9 

W Wielką Sobotę, w dniu głębokiego milczenia liturgicznego, oddaliśmy się refleksji nad sensem wydarzeń zbawczych. Kościół czuwał niestrudzenie wraz z Maryją, Matką Bolesną, i razem z Nią oczekując świtu zmartwychwstania. Kiedy bowiem zaświtał «pierwszy dzień po szabacie», milczenie zostało przerwane przez radosne orędzie paschalne, zwiastowane w świątecznym hymnie Exultet podczas uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią poruszyło nie tylko kamień grobowca, ale także serca i umysły wiernych, napełniając ich tą samą radością, jakiej zaznała Magdalena, pobożne niewiasty, apostołowie i wszyscy ci, którym Zmartwychwstały ukazał się w dniu Paschy.
By móc w pełni przeżyć ową Tajemnicę wiary Kościół sprawował dziś wyjątkowo bogatą liturgię, nasyconą symboliką życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej.


Światło
Na liturgię światła składa się poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec wiernych

i oświetlenie kościoła. Istnieje głęboka wymowa stopniowego rozpraszania ciemności przez „Światło Chrystusa”. Z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Płomień światła jest również znakiem gotowości i czuwającego oczekiwania.
Słowo
Po krótkim obrzędzie światła Kościół rozważa wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku dla swego ludu. Obfitszy niż zwykle zestaw czytań jest cechą charakterystyczną wigilii – oczekiwania na Pana, którego zapowiadają starotestamentalne wydarzenia zbawcze i prorocy. W liturgii słowa tej nocy szczególnie ważne i uroczyście wykonane stają się dwa śpiewy (nie wykonywane przez okres wielkiego postu): Gloria – Chwała na wysokości Bogu i Alleluja.
Woda
Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona symbolem także życia nadprzyrodzonego. Jest znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Dlatego odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma tak wyjątkowe miejsce w liturgii Nocy Paschalnej.

Uczta
Liturgia światła, Słowa Bożego i chrztu jest wprowadzeniem i warunkiem do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej. Ten dar życia otrzymują wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, posilający się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Bożego poprzez przyjęcie komunii świętej.